پاره و سطر و سروده به رهیدن از درد مزین میکنم... Tear and row poetry to get relief from pain and nostalgia to the poetry

حظور
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٩

 

آهنگ حضورشان را

خُنیاگران و طبالان پیرمینوازند

 

آری

اینان استواراننــــد

تاریخِ

در توالیِ فاجعه ها

بی تردید و عصب ورز

مجیزشان را میگوید

 

این به منظرنشستگانِ

سازشِ قُقنوس و باد

که تَرنُم بودن را

دراین حجم کسالت بار و بی ثمر

آوار

برثانیه های خویش میشنوند

 

با حماسه ای استوار بر تردیدِ خویشتنم

تا انتهایِ بشر میسرایمت  

بی هیچ رسالتی.

                                                        الف.تردید


comment نظرات ()
فرقی ندارد
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱

اینکم

و

از هراس دست نیافتن

به دنباله ی ستاره دنباله دار

به اسمان نگاه نمیکنم .

به همین

درخت

محبوبه شب

در حیاط شعرم

دل خوش میکنم .

با ستاره یا درخت

فرقی ندارد ـ

مهم نگاه کردن به عمق زیبائیست

که

خدارا شکر

این درخت هم دست کمی

از

آسمان و ستاره ندارد .

مثل پائیز

همین زمستان

سرشار از اسمان است ـ

اگر خوب نگاه کنی


comment نظرات ()