اقلیمای عشق

که عشق ..

ان تحلیلِ  

سرریز گشته از مرارت است

در اقلیمایِ

فراق ..

اندوه،

دریغ و درد

شاید

شولایِ خدامردگی همین باشد

در این برزخِ رنگین .

                                                                         

                                                            الف . تردید

/ 0 نظر / 19 بازدید