لزومت سایه

جاودان بتاب براین عتاب

 

شبانه های خسته را امان بده

 

که من سایۀ بی تاب توام

 

بر من جوان و با نقشِ جوانه بتاب

 

که مسخ و نابرنای ِاخرین نگاه توام .

 

                                                          الف . تردید

/ 1 نظر / 34 بازدید
زهرا

سلام بر من جوان و با نقشِ جوانه بتاب که مسخ و نابرنای ِاخرین نگاه توام . زیبا و موزون