تنها واقعه

 

گفتند ،

برای دیدنِ محض

بی هیچ ریاگونه ای

حکم است که چشم برون بربندی

مستانه بستیم

 

آری

گویی

رخت بربستیم ازشهرشُهره

جابرِجایی که کنون

پنداری دوست نمیداشتم ازازل و

زنده زوری ، که نامش میلاد نبود

یکسره

اتفاقی بود

 که تقدیره نامقدر را زُل زده بود

بانسخۀ نا عطار پیر

کاینک

به زنده ذلالتی بدل گشته بود بی بدیل

کزسَر این حسرت

پای میفشارید بر مام خویشتنش

که نانزمین نام گذارده بودش مرشدی که

الحق

نسخه پیچِ دردِ بی درمانِ پُرمعصیتِ روحم بود

آرزوی انسانم بود .

 

آری

به انتظار نشسته بود

با هندسه ای شرمگِنانه

آن تنها واقعه را

که مرگ نام داشت. الف.تردید

/ 1 نظر / 18 بازدید
سوزان ضابطی

گفتند که برای دیدن محض بی هیچ ریاگونه ای.. حکم است که چشم برون بربندی... مستانه بستیم .. درود بر شما و قلمتان که پندار آخر است و جایی بر سخن باز نمیگزارد