# حماسی

یکی چون قلبِ دمسن

  برزانویِ ارادتی سپید در امتداده هیبتِ سختت ؛ درخشنده و نَستوه همچوالماسی که قیراطِ رنگینِ دردش بررگه های عمیقه فاجعه کیمبرلی را زِفقرِ عریانش دست بدامانِ اتشفشانِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

حظور

  آهنگ حضورشان را خُنیاگران و طبالان پیرمینوازند   آری اینان استواراننــــد تاریخِ در توالیِ فاجعه ها بی تردید و عصب ورز مجیزشان را میگوید   این به منظرنشستگانِ سازشِ قُقنوس و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید