# عاشقانه

بن بست این کوچه همچون قلبی بندامده بود

  با قلبی بند امده زاستنشاق کامیابی  زان همه برمن شدن ازپسِ انتظاری در نوبتِ سنگین گذره عشقی بکر   همسنگِ مذابی  که زحسرت فوران در بخروشد سوسویِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

روانبود اینچنین

  روا نبود   روانبود   روانبود   اینچنین بقای من نازنین   ای کاش میدانستی   که در شکاف این انتطار منم   که با یاوران ه ایجاز   همچون چشمانه مسلحی که دیگر   توان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

الهام دیرهنگام

  دیربانگِ کدامین احساسِ چوپَرظریفت بود که چون نوایِ منظومِ اندیشه ای    تاریخِ سردِ نگاهِ مرا به یغما برد   گفتی: باغِ بی ترانه گی هایت؟ پس، حجمِ پُرصلابتِ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید