# عشق_و_فلسفه

گشوده برانتظار

  با حیرت به تماشایم  که فرض بسته نشسته آنچنان برگلالودۀ محال    کاینک بر طریقتی که مبنایش  حدیث دیر هنگامهای تو بود مقصد جاودان را بر محملی  که عشق و زندگیست سلانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

گشوده بر انتظار

  با حیرت به تماشایم   که فرض بسته   نشسته   آنچنان   برگلالودهء محال    اینک   بر طریقتی که مبنایش    حدیث دیر هنگامهای تو بود   مقصد جاودان را   بر محملی    که عشق و زندگیست   سلانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

لیلا تو چاره کن

لیلا سرازسردِ انتظار خاک بردار  دست زین قهر تاریخت بردار لیلا سهم من  تاوانِ خورد و خُفت درگذشتگان نبود تجزیۀ سیاه ابرِنابکارِ قصه را بارانِ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

لمس ِ دیگرگون

  آنگاه که دانستم زندگی لمس دیگرگونه هاست تو آمدی منم زدی   انگاری ... جای تناسخ و تناسبم را رج زدی، این ناتوانی و برون مُردگیِ کهنه را   آنگاه که از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید