# فلسقی

بلوغ هابیل

آنگاه که هابیلِ یک بلوغ کزحیرتِ دریچگانه حقیقت بینش که پنداری هَدیَته خداوندگارانِ تقدیرش بود مبهوت برزخَت را یکسره به تماشا نشسته بود   تو در مواجِ نا بسمانِ یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید